Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
świadczona przez Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej
Menu główne
:: Strona główna
:: Dla kogo ten projekt?
:: Jaka pomoc przysługuje?
:: Gdzie szukać pomocy?
:: Temat miesiąca
:: Co w prawie piszczy?
:: Przydatne linki
:: Spoty reklamowe
:: Powrót na stronę główną
    Rudzkiego Konta Pomocy

Temat grudnia

Skarga na przewlekłość w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i w postępowaniu przygotowawczym
Zarówno w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym jak i w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym bądź nadzorowanym przez prokuraturę, strona tego postępowania może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu tym nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki...
Czytaj więcej...

Co w prawie piszczy?
20 grudnia 2017
Powstaje Instytut Solidarności i Męstwa
Tego dnia wejdzie w życie ustawa z dnia 9 listopada 2017 roku powołująca do istnienia Instytut Solidarności i Męstwa. Celem działalności Instytutu jest inicjowanie, podejmowanie i wspieranie działań mających na celu upamiętnienie i uhonorowanie osób żyjących, zmarłych lub zamordowanych, zasłużonych dla Narodu Polskiego...
Czytaj więcej...
13 grudnia 2017
Powstaje Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ustawa określa cele i źródła finansowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zwanej dalej "OSE", operatora OSE oraz jego zadania. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkole w rozumieniu, z wyjątkiem szkół dla dorosłych...
Czytaj więcej...
Strona główna

Witamy na stronie projektu "Nieodpłatna Pomoc Prawna", w ramach którego stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy prowadzi dwa punkty w Rudzie Śląskiej. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Proszę wybrać interesujący temat z menu po lewej stronie.


Copyright by Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej | Valid HTML 4.01 & CSS szablony