Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
świadczona przez Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej
Menu główne
:: Strona główna
:: Dla kogo ten projekt?
:: Jaka pomoc przysługuje?
:: Gdzie szukać pomocy?
:: Temat miesiąca
:: Co w prawie piszczy?
:: Przydatne linki
:: Spoty reklamowe
:: Powrót na stronę główną
    Rudzkiego Konta Pomocy

Temat września

Świadczenia rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie wprowadzono z dniem 1 stycznia 2016 roku nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku. Potoczną nazwą świadczenia rodzicielskiego jest Kosiniakowe i pochodzi od nazwiska jego pomysłodawcy ówczesnego ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza...
Czytaj więcej...

Co w prawie piszczy?
25 października 2018
Dnia 25 października weszła w życie ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.
Do dnia 31 grudnia 2021 r. podmiot leczniczy dokonać musi podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze...
Czytaj więcej...
5 października 2018
Z dniem 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Zgodnie z jej zapisami z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności tych gruntów...
Czytaj więcej...
Strona główna

Witamy na stronie projektu "Nieodpłatna Pomoc Prawna", w ramach którego od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r. stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy prowadzi dwa punkty pomocy w Rudzie Śląskiej. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Proszę wybrać interesujący temat z menu po lewej stronie.


Copyright by Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej | Valid HTML 4.01 & CSS szablony