Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
świadczona przez Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej
Menu główne
:: Strona główna
:: Dla kogo ten projekt?
:: Jaka pomoc przysługuje?
:: Gdzie szukać pomocy?
:: Temat miesiąca
:: Co w prawie piszczy?
:: Przydatne linki
:: Spoty reklamowe
:: Powrót na stronę główną
    Rudzkiego Konta Pomocy

Temat marca

Skarga pauliańska
Gdy dłużnik w celu ukrycia swojego majątku przed egzekucją, wyzbył się go na rzecz osoby trzeciej (najczęściej w formie sprzedaży po dużo niższej cenie w stosunku do rzeczywistej wartości rynkowej lub darowizny) niewątpliwie powoduje to sytuację niekorzystną dla wierzyciela, który zostaje w ten sposób pozbawiony możliwości egzekucji swoich roszczeń z wyzbytego majątku. Dlatego ustawodawca wprowadził instytucję tzw. skargi pauliańskiej, unormowanej w art. 527-534 Kodeksu cywilnego...
Czytaj więcej...

Co w prawie piszczy?
9 marzec 2018
Czy Rady gmin ograniczą nocną sprzedaż alkoholu?
Weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Przewiduje ona między innymi, iż Rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta), odrębnie dla...
Czytaj więcej...
1 marzec 2018
1 marca 2018 rok - zmiana ustawy o pomocy społecznej z uwagi na zmianę niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" - Mieszkanie chronione - NOWE ZASADY
Czytaj więcej...
Strona główna

Witamy na stronie projektu "Nieodpłatna Pomoc Prawna", w ramach którego od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r. stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy prowadzi dwa punkty pomocy w Rudzie Śląskiej. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Proszę wybrać interesujący temat z menu po lewej stronie.


Copyright by Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej | Valid HTML 4.01 & CSS szablony