Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
świadczona przez Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej
Menu główne
:: Strona główna
:: Dla kogo ten projekt?
:: Jaka pomoc przysługuje?
:: Gdzie szukać pomocy?
:: Temat miesiąca
:: Co w prawie piszczy?
:: Przydatne linki
:: Spoty reklamowe
:: Powrót na stronę główną
    Rudzkiego Konta Pomocy

Temat stycznia

Rekompensata z tytułu utraconego prawa do bezpłatnego węgla
Ustawa z dnia 23 listopada 2018 r. rozszerzyła krąg osób uprawnionych do otrzymania jednorazowej rekompensaty w wysokości 10.000 zł. z tytułu utraconego prawa do bezpłatnego węgla, oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego...
Czytaj więcej...

Co w prawie piszczy?
22 stycznia 2019
Weszła w życie ustawa z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego.
Ustawa określa zasady i sposób realizacji świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, zwanego dalej "rekompensatą"...
Czytaj więcej...
11 stycznia 2019
Tylko 50% diet z tytułu podróży służbowych wolnych od egzekucji w związku z zadłużeniem alimentacyjnym.
Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych do art. 831 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego dodano punkt 1a) zgodnie z którym nie podlega egzekucji jedynie 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych...
Czytaj więcej...
Strona główna

Witamy na stronie projektu "Nieodpłatna Pomoc Prawna", w ramach którego od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019r. stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy prowadzi dwa punkty pomocy w Rudzie Śląskiej. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Proszę wybrać interesujący temat z menu po lewej stronie.


Copyright by Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej | Valid HTML 4.01 & CSS szablony